top of page
03
IMG_7214
IMG_7039_vagott
IMG_7155
IMG_6817
IMG_7363
IMG_7372
IMG_7366
IMG_6871
IMG_7229_vagott
IMG_6901
IMG_6925
IMG_7041
IMG_7199
IMG_7071
IMG_7128
IMG_6880_crop
IMG_6876
02
01
IMG_7347

Új Pécsi Vásárcsarnok

 

2016-2022

engedélyezési és kiviteli tervei

 

stáblista

 

Építész - belsőépítész tervezők:

Getto Tamás és Sztranyák Gergely

 

Építész munkatársak:

Pálfy Barnabás

Vári Mihály

Tóth Kata

 

Tájépítészet:

Mohácsi Sándor

Tóth Réka

 

Statika:

Nagy László

Duga Marcell

 

Épületszerkezet:

Perényi László Mihály

Kovács Krisztián

 

Gépészet:

Rolich Zsolt

 

Erős áram:

Mándity Miklós

Hegyi Zoltán

 

Gyenge áram:

Gungl Péter

Gazdag Balázs

 

Tűzvédelem:

Lengyelfi László

Sallai Csaba

 

Külső közmű:

Nagy Gábor

Jakab Ferenc

 

Út:

Nagy Gábor

Kiss Balázs

 

Akadálymentesítés:

Rózsa Sára

 

Grafika:

Csibi Anett

 

Kivitelező:

B Build & Trade Kft

Foto:

Greypixel workshop

Új Pécsi Vásárcsarnok

 

A római bazilika (például Maxencius bazilikája) kereskedelmi és törvényhozási, „közéleti” csarnok volt, ha úgy vesszük, rendeltetését tekintve közvetlen ősképe a mai középületeknek, vásárcsarnokoknak, csak később vette birtokba a kereszténység saját céljaira. A keleti bazár, elsősorban kereskedelmi őskép, de közösségi fórum is, gondoljunk csak az isztambuli bazárra. E két kereskedelmi őskép került tehát a bonc-, esetünkben rajzasztalra.

Az új épületben mindkét őstípus megjelenik, természetesen a tervezők által szükségesnek ítélt elvonatkoztatással. Kényes kérdés ennek az elvonatkoztatásnak a módja, mértéke. Cél volt, hogy a házba lépő ember emléktárából beidéződjenek az ősképek, ugyanakkor kerülni akartuk a direkt citátumokat. Céljaink, építészeti mondanivalónk kifejezéséhez korszerű szerkezetet kerestünk. A magas csarnokteret monolitikus vasbeton ívtartókból szerkesztettük meg, az alacsony bazár terének megidézéséhez napjaink kereskedelmi tereinek, a raktáráruházak előregyártott vasbeton szerkezeti rendszereit alkalmaztuk, pontszerű felülvilágítókkal. A vasbetonnak köszönhetően az ívtartós csarnok szerkezete karcsú elemekből tevődött össze, így a tér és térlefedés a kívánt módon könnyed lehetett. A bazilikális őskép legradikálisabb absztrakciójának tekintjük a csarnok teljes hosszában, egyik oldalán üveggel történő megnyitását. Ezzel a tér hosszmetszete tárul fel a vásártérre érkező látogató számára, belülről pedig nemcsak a vásártérrel létesül vizuális kapcsolat, hanem a várossal, sőt a Mecsek hegységgel is. Fontos eleme ez koncepciónknak abból a szempontból is, hogy szakítani akartunk a piaccsarnokok estében szinte általánosnak tekinthető jelenséggel, hogy azok este, éjszaka sötét tömegként jelennek meg, és sötétségük barátságtalanná teszi az őket övező köztereket is. Az éjszaka derengően megvilágított csarnok a köztér térbeli díszleteként működik.

Pécs régi vásárcsarnokának talán legnagyobb baja, hogy nincs szabadtéri piactere. Az új piactér térhasználata elképzelésünk szerint kettős: egyrészt a szabadtéri árusítás funkcionális felülete, másrészt a pécsi polgárok közösségi fóruma. A fórum centrumát kör alakú bazaltburkolat és vízmedence jelöli ki.

bottom of page