top of page
3
1
9
5
4
6
8
7
10
11
12
13

Gödöllői Főtér

közösségi funkcióinak fejlesztése

Gödöllő

Vázlatterv

2016

​Buzás Bence

Zilahi Péter

Sztranyák Gergely

Frikker Zsolt

Dévényi Tamás

VÁROSÉPÍTÉSZETI ALAPVETÉSEK:

Gödöllő város Fő tere keresi önmagát. A jelenlegi központ a 19. században pufferként szolgált a Grassalkovich kastély és a fejlődő város között. A hetvenes években az addig „L” alakban zárt tér az Áfész áruház beépítésével „V” alakúvá vált. A városháza tömege a tér északkeleti falát átpozicionálta, ezáltal új közlekedő folyosókat teremtett. Ebben a helyzetben a megszűnő északi térfal a városi szövet kilyukadásához, szétrepedéséhez vezet. Ezt a folyamatot rendkívül károsnak tartjuk. Javaslatunk az északi térfal középtávon realizálható helyreállítására és a hosszú távon jól működő köztéri hierarchia meghatározására tesz kísérletet két lépcsőben. Irányított dilatáció alatt azt értjük, hogy egy meghatározott törésvonal mentén (beépítési vonal, egyben fél szint különbség a köztér és a parkoló között) meghatározzuk a tér lehetséges északi határát és a Petőfi Sándor utca zárását.

A TÉRFAL MEGHATÁROZÁSA A "MEGTARTÁS - ÚJRAHASZNOSÍTÁS" ELVE MENTÉN:

A
Csak a statikailag nélkülözhető elemeket bontjuk. Hátránya, hogy túl sok hasznosítandó fedett-nyitott felület marad. Városi megítélése feltételezhetően negatív. (Torzó)

B
Városépítészetileg és funkcionálisan megfontolt mennyiségű bontás. Hátránya, hogy jelentős statikai és biztonság technikai megerősítések szükségesek. Városi megítélése egy térbeli zöld park esetén pozitív is lehet.

C
A bontott elemek újrahasznosítása a szerkezeti fesztávok felhasználásával. Hátránya, hogy jelentős bontási költségek származnak, mely rosszul aránylik a léptékében azonos új építésű szerkezethez. Városi megítélése kétséges a megtartott elemek esztétikája végett.

D
A bontott elemek legolcsóbb újrahasznosítása bedöntéssel. Az elemek elrendezését követően termőföld beborításával plasztikus táj alakítható ki. Hátránya, hogy esetleges koncepcióváltást követően jelentős szállítási költségek keletkeznek. Városi megítélése feltételezhetően pozitív.

bottom of page