top of page

MúzeumCafé 52.

10. évfolyam, 2016/2., május-június

Borító terv

2016

​Sztranyák Zsófia 

Sztranyák Gergely

LINK

Rétegződés

 

Nemzeti – íme, egy többszörösen rétegzett kifejezés. Nehéz megmondani, hol kezdődik és hol ér véget a szó jelentése. A Nemzeti Múzeum építésének idején a kor meghatározó német építésze és teoretikusa, Gottfried Semper is a szavak, kifejezések behatárolásával és etimológiai elemzésével foglalkozott. A Wand (fal) és Mauer (falazat) fogalmak vizsgálata folyamatában fogalmazza meg a gondolatait, amelyek szerint a Wand sajátossága a síkbeliség. A szó eredete is az öltözékre utal (Gewand), amit az épület öltözékének, kvázi textiljének, szövetének tekint, míg a Mauer szó a térbeliséget, a szerkezetet jelenti. Az egyik a másik nélkül nem alkotna egészet, csak egymásra rétegződésükkel. A mi borítótervünk is erre a kettős rétegre épül, azaz a plasztikus mélyre – kivágott rész – és a síkszerű ornamentikára, a betűkből beszőtt szövetre.

Lélek

Bronz

2011

Sztranyák Gergely

Tér : Idő

Acél

2006

Hajdu Veronika, Sztranyák Gergely

Fekete doboz

Interaktív digitális kiállítás

2007

Bercsényi Szakkollégium

Böczén Árpád

Juhász Jenő Szakkollégium

Sztranyák Gergely

 

 

Emlékoszlop

Rozsdás acél

2006

Sztranyák Gergely

Kivitelezte:

Nagy Ferenc, Csikós Gábor

bottom of page